Arabo, العربية

Arabo, العربية

1.

Il saluto

Poi il cuore si a silenzioso
e tutti i clamori, gli stupiti
mancamenti, e questi uccelli impazziti
e dolci di parole chiudono
le ali - -

e stanno a guardarti, tornati
immobili sui rami del cuore
osservano fermi con occhietti animali
via quel tuo andare

ma al saluto, ultimo, meraviglia
che dai con il viso sulla spalla perfetti
son di nuovo già pronti ad alzarsi
far casino, strepitare

الوداع
وبعد ذلك اصبح القلب صامتا
وآل الوهج ، و الإغماء المفاجئ
و تلك الطيور البریة التي هذبتها الكلمات ،
قد طوت جناحيها,

و ظلت تنظر إليك, مرة أخرى
بدون حراك على أغصنة
القلب
تراقب بعيون الحيوان الصغير
الذي عن عينيك قد ابتعد .
لكن ،، عند وداعك,الأخير
بدهشة مماثلة
منحتيها بوجهك من على آتفيك الرائعين
ستكون جاهزة مرة أخرى
للصراخ و الغضب .

2.

Ci vuole pazienza nell'amore

Ci vuole pazienza nell'amore
e anche impazienza,

luce ma lasciare

spazio anche per l'ombra.

Lo sa il vecchio pino, alto, nel cortile

che ha veduto dalle finestre

e fermato il volo

di parole che per tristezza volevano buttarsi

e poi ha veduto

vetri spalancarsi al sole

spinger via paura, stanchezza

e il morire delle case.

Lo sa che ha trattenute appese

le voci cambiate dei ragazzini

e le occhiate delle donne

sole a fumare alle finestre.

Ci vuole pazienza nell'amore

e anche furia,

la furia bella dei bambini 

che ridono e capriòlano

quando ritorna qualcuno, 

e fan le corse in corridoio, si fan notare

e quella del pino antico che nel gelo

e nel cupo silenzio della città

stringe le radici, nascoste

come un ferito le sue cicatrici.

تحتاجين الى الصبر
تحتاجين الى الصبر في الحب
والى غضب . أیضا .

و إلى طفل أنيس یضحك و یبتهج
إذا عاد أحد مامن رحلة
یسابق في الممر ليلفت الانتباه إليه

وهذا مثل شجرة الصنوبر القدیمة
في البرد
وفي صمت المدینة الموحش
تطرب فرحا وتتمسك بجذورها, الخفية
مثل رجل جریح یخفي ندباته.

3.

A Giuseppe Ungaretti,
visto di notte alla televisione leggere "I fiumi"

Non ho fiumi io,
non ho mai vissuto sporgendo
il volto sull'acqua
che quieta o vorticosa
taglia la città, nobilita o nel gorgo
ruba via tutti i pensieri.

Non ho avuto

gradoni di pietra su cui disteso
perdere sotto il sole
il lume della mente, addormentando.

Ho avuto viali,

strade larghe, rumorose, il getto alto
di tangenziali,
braccia aperte di povera madre
vene da cui entra in città
ogni genere di roba.
Ho avuto viali d'alberi
o rapide vertigini tra l'acciaio di pareti
e vetro oscuro.

Il caos

Li rende identici, sotto la pioggia
sono l'inferno,

sono frenetici.

Ma la notte, quando cade

la notte
si ridisegnano,

viali nuovi

d'ombra e di solitudine,
quando li illumina il lento
collo dei lampioni e lo spegnersi
delle ultime réclame.
Si muovono allora leggermente,
ramificano, forse rotea un poco
tutta la città;

qualcuno finisce

in faccia a un castello, a una
cattedrale, altri smuoiono
sotto i fari arancio di un nodo autostradale -
i viali la notte respirano
con le foglie dei platani, larghe, nere,
le grate dei metro e l'aria nenia
che dorme sui bambini.

Tirano il fiato quando va

il passeggero dell'ultimo tram -

I viali mi danno

una vita speciale,
che non è pianto e allegria
non è, ma una ventosità,

un andare

ancora andare
che viene da chissà che mari,
da quali valli, da grandi fiumi.

الى جویسيبي انغارتي
شوهد في الليل على تلفزیون
القراءة " انهار "

ليس لدي انهار
ولم أحيا قط لأميل بوجهي فوق المياه
التي لا تزال ساآنة أو متموجة تنحت تحت المدینة
مندفعة تسرق آافة أفكارها .

لم یكن لدي طائرات أو سلم حجریة واسعة
استلقي عليها تحت أشعة الشمس
فاقدا نور الفكر في سبات عميق .

آان لدي جادات مشجرة وشوارع واسعة
مليئة بضجة مسارات الطرقات العالي المنزلق
تلك هي أیادي أم بشرایين فقيرة تحضر إلي المدینة آل الأشياء

آان لدي طرقات مشجرة أو انفجارات الدوار
بين فولاذ الجدران و الزجاج الحالك المظلم .
لقد جعلتهم الفوضى متطابقين تحت المطر .

4.

بدؤا بالتحرك بعد ذلك وتفرعوا
بشكل خفيف إلي كافة المدينة يدورون قليلا.
ظهر أحد الأشخاص وجها لوجه من القلعة أو الكاتدرائية .

فقد فقدوا ألوان بشرتهم السمراء الأخرى
تحت المصابيح البرتقالية لوصلة الطريق السريع.

في الليل تتنفس الطرقات المشجرة
مع أوراق الأشجار الرمادية
والمراوح السوداء العريضة
مع مطعم الشواء تحت الأرض
الهواء الناعس الذي ينام على الأطفال

راكب من القطار تنفسوا الصعداء عندما ذهب أخر
اعطتني الطرقات المشجرة حياة خاصة
لسيت دموع أو فرح .
لا ، لكنها فراغ
مصحوب بالروايح واحساس بالذهاب يتكرر باستمرار يأتي إلي
من أي بحار ومن أي وديان
ومن أي أنهر عظيمة

5.

Forlì

Mio gran padre
che mentre scrivo
mi siedi di fronte e taci
con gli occhi piani di nuvole e case.
Hai detto «andate via»
nell'attimo che si resta
tutti piccoli e soli
e l'alba è salita fredda, calma
piena di voli

(l'ora più bella per andare via...)

Forlì

تظهر بين الحين والأخر
المحطه جالسا في الحانه امام
وكالسابق ليس لديك امور هامة تحدثني عنها
مرة اخرى فقط تلك التحية.
لكني الأن فقد تعلمت

انها اتت من الخلود ولماذا قفز قلبي
لقد كنت الأول لتشير لي
في الافق ، الطيران والاتحاد الطبيعي بين السماء والارض
لم تمتلك على ملايين الكلمات
تعطيني تلك الاشاره لكنك عرفت كيف
حتى بدون ابتسامه
والتي يدرك الدم جناتها البديعه .

6.

Io non voglio diventare vecchio
perché lo sono già stato mille volte
e so già il buio e quella vile tempesta.

Ora che piango come vidi

pianger mio padre,
la stessa ruga e la testa
abbattuta, piena di sgomento,
imparo che la giovinezza non corre
nelle sorprese del sangue
ma nello sguardo che un vento
strappa da terra

per vedere in questo duro paese

l’infinita somiglianza tra Dio
e il viso di lei tutte le sere, i rami
nudi contro il cielo, il vino
fermo nel bicchiere...

Io non voglio diventare vecchio

لا اريد ان اشيخ
لاني كنت شيخا الالاف
المرات
تلك العاصفة الحالكه السوداء والشريرة رف مسبقا واع
بكي والان ها انا
كما شاهدت
ابي يبكي
نفس التجاعيد والراس
منحني ، مليء بالحزن
وعرفت ان الشباب
لا يجري في مفاجآت الدم
لكن في نظره انتزعتها الريح من الارض

لرؤيه هذه الارض الصعبه
والشبك اللانهائي بين الاه
ووجهها في كل ليلة ، الاغصان
قابل السماء والخمر عاريه
بدون حركة في الكاس

7.

Bartolomeo

Quando anche tu ti fermerai in questo grande

autogrill e il viso stanco

vedrai rapido

sui vetri, sull'alluminio del banco,

sarà una sera come questa

che nel vento rompe la luce

e le nubi del giorno, sarà

un grande momento:

lo sapremo io e te soli.

Ripartirai


con un lieve turbamento, quasi

un ricordo e i silenzi delle scansie di oggetti,

dei benzinai, dei loro berretti,

sentirai alle tue spalle leggero

divenire un canto.

La felicità del tempo è dirti sì,

ci sei, una forza segreta

uno sgomento ti fa, non la mia

giovinezza che cede, non l'età

matura, non il mio invecchiamento -

la nostra vera somiglianza

è là dove non si vede.

Mio figlio, mio viaggiatore,

sarà il tuo inferno, la tua virtù

questo udito da cane o da angelo

che sente all’unisono il giro dei pianeti

e la pastiglia cadere nel bicchiere

due piani sotto, dove due vecchi

si accudiscono.

Sarà questo amore strepitoso

tuo padre, quello vero.

Fermati ancora in questo autogrill,

dal buio mi piacerà rivederti…

Bartolomeo

انت ايضا عندما تتوقف في هذا المقهى العظيم على الطريق السريع
وترى وجهك المنهك ينعكس على النوافذ على طاولة الالمنيوم
لحتى ياتي مساءا مثل هذا المساء يقطع الضوء وغيوم لريح النهتر فيا
لحتي تاتي لحظه جميله
فقط انا وانت سنعلم
ستنطلق مره اخرى
مكدر المزاج مع حركه من الذاكره
وصمت منفصل على ارفف الاغراض
ورجل مضخه البنزين وقبعته
ستشعر من الخلف بانك اصبحت قصيده شعر بسرعه
سعادة الزمن تقول نعم
مخيفة تعطيك صدمة ، انت هناك قوه
ليست هي نضوجي وليست تقدمي بالسن
الشبه الكبير بيننا هو في مكان ليس مرئيا .
ولدي ، المسافر
موهبتك ستكون جحيمك
احساس السمع مثل حسن الكلب او الملاك
يلتقط اصوات بينما يكون احد الاشخاص يستمع الى تمايل الكواكب
ويسقط حبة الدواء في الكأس
دورين في الاسفل حيث يتم الاعتناء بشخصين كبار السن .
هذا الحب الصاخب
سيكون اباك الحقيقي
ابقى هنا مدة اطول في مقهى الطريق السريع